Realizujemy filmy korporacyjne, promocyjne oraz własne. Od pomysłu lub scenariusza do napisów końcowych. Zajmujemy się produkcją reportaży, wywiadów ia wszelkich form materiałów video. Pozyskujemy partnerów i koproducentów do projektów polskich i międzynarodowych.

Produkcja video

Produkcja wideo to cały proces tworzenia filmu. Film krótko czy długometrażowy, korporacyjny, promocyjny, reklama telewizyjna, teledysk oraz każda inna forma – proces może się nieco różnić w zależności od specyfiki, ale ogólne zasady i etapy są takie same.

Podstawowy proces można podzielić na trzy podkategorie:

  • Preprodukcja
  • Produkcja
  • Postprodukcja

Obejmują one wszystkie aspekty produkcji filmu – od pomysłu, przez scenariusz, realizację, montaż do udostępnienia efektu końcowego dla publiczności.