Organizacja wydarzeń

Oferujemy doradztwo i organizację różnego rodzaju wydarzeń i projektów: prestiżowe, masowe, motywacyjne, integracyjne, szkolenia, sportowe, branżowe, konkursy, konferencje, targi. Mogą być jednorazowe, sporadyczne lub powtarzające się/okresowe.

Oferujemy:

  • Doradztwo
  • Tworzenie scenariusza
  • Wybór miejsca
  • Obsługę programu
  • Oprawę graficzną
  • Przygotowanie materiałów dla mediów
  • Obsługę medialną wydarzenia